Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 
Name
Email
Ravi Sinha ravis
Dnyaneshwari M Joshi dnyaneshwari 

Project Scientific Assistant - B

 
Name
Email
Sushma M Rawool sushma
Amish Parmar amish
Pankaj A Tadakhe pankaj
Dhaval Harishchandra Dalvi dhaval
Samiksha B. Kanade samiksha
Kiran Yadav kirany
Sai Shetye sai
Megha Chougule meghac
Uzma Shaikh uzma
Disha Dbritto
disha

Project Assistant

 

Name
Email         
Eureka Haldankar eureka
Pranav Surendra Khot pranav
Vaishnavi Bapu Sakharkar vaishnavi

Project Lab Assistant

 
Name
Email        
Abhijit Prakash Malandkar abhijitp

Project Work Assistants

 

Name
Email
Sanket S. Matal
Akshay D. Kherade akshayk
Nandkumar Jamdade nandkumar
Rahul Ramesh Kumar  

 

Project Tradesman

 

Name
Email
Prathmesh Gawade prathmesh
Amol Jadhav amols
 
Document Actions